STYRELSEN

ORDFÖRANDE


Simon Anderson

BILD

SAKNAS

LEDAMOT


Gun-Britt Andersson

KASSÖR


Gittan Book

BILD

SAKNAS

LEDAMOT


Klas Eriksson

SEKRETERARE


Veronica Westerling

SUPPLEANT


Micael Andersson

VICE ORDF/LEDAMOT


Joakim Andersson

SUPPLEANT


Hanna Westerling

LEDAMOT


Daniel Eriksson

VALBEREDNINGEN


Daniel Fornstedt (sammankallande)


Frida Hed

REVISORER


Johan Andersson


Erika Beronius